Health

PHP'de Mantıksal Operatörler

Operatör Ad Örnek Açıklama
&& - AND Ve Operatörü $x && $y İki ve ya daha fazla değerin true olup olmadığını kontrol eder.
|| - OR Ya da Operatörü $x || $y İki ve ya daha fazla değerin en az birinin true olup olmadığını kontrol eder.
xor XOR Operatörü $x XOR $y or operatörü gibi davranır. Farkı ise, değerlerin sadece birinin true olmasını kabul eder. Yani her iki değerde true ise bunu geçersiz kabul eder.
! Değilse Operatörü !$x Başına ünlem gelen değerin true olup olmadığını kontrol eder. Eğer değer true ise, sonuç false dönecektir. Eğer değer false ise, sonuç true dönecektir.