K A L E

JQuery

PHP'de Mantıksal Operatörler

İki ve ya daha fazla ifadenin değerlerinin true ya da false olup olmadığını kontrol ederler.

 

Javascript push() Metodu

push metodu, dizinin sonuna yeni değerler eklemek için kullanılır. İşlem sonucunda ise, dizinin yeni uzunluğunu geriye döner.

Javascript join() Metodu

Dizi elemanlarını belirlenen ayraç yardımıyla birleştirir. Geriye bir string ifade döner.