Health

Javascript push() Metodu

push metodu, dizinin sonuna yeni değerler eklemek için kullanılır. İşlem sonucunda ise, dizinin yeni uzunluğunu geriye döner.

Yapısı (Syntax)
array.push(item1, item2, ..., itemX)

const animals = ['pigs', 'goats', 'sheep']; const count = animals.push('cows'); console.log(count); // 4 console.log(animals); // ["pigs", "goats", "sheep", "cows"] animals.push('chickens', 'cats', 'dogs'); console.log(animals); // ["pigs", "goats", "sheep", "cows", "chickens", "cats", "dogs"]