Health

Javascript join() Metodu

Dizi elemanlarını belirlenen ayraç yardımıyla birleştirir. Geriye bir string ifade döner.

const array = ['pro', 'to', 'turk'];

console.log(array.join());
// çıktı: "pro,to,turk"

console.log(array.join(''));
// çıktı: "prototurk"

console.log(array.join('-'));
// çıktı: "pro-to-turk"